เรื่องเกี่ยวกับยาสลบจากทางการแพทย์

การวางยาสลบ
ถึงแม้ว่าทางการแพทย์จะรู้ว่าสาร oxide หรือ chloroform สามารถทําให้คนสลบหรือหมดสติมานานกว่า 150 ปี แล้วก็ตาม แต่หากเราถามแพทย์ว่ายาสลบต่างๆ นั้นทํางานอย่างไร แพทย์ก็จะบอกว่า ไม่รู้ เพราะถึง ณ วันนี้ ก็ยังไม่มีใครรู้ดีว่ายาสลบ ทําให้คนไข้หมดสติได้อย่างไรข้อมูลพื้นฐานที่เราๆรู้ก็คือ เวลาคนไข้สูดดมยาสลบเข้าไปถึงระดับหนึ่ง เขาก็จะหมดสติไม่กระดุกกระดิกร่างกาย หรืออวัยวใด และเขาจะไม่รู้สึกเจ็บหรือปวดอะไรเลยขณะหมอผ่าตัดเขา

การสูดดมยาสลบเข้าไปจะทําให้กล้ามเนื้อเขาผ่อนคลาย ความดันเลือดจะลด อัตราการเต้นของหัวใจก็ลด คนไข้จะหายใจช้าลงและที่สุดของที่สุดคือ คนไข้จะจําอะไรไม่ได้เลย เวลาที่ฟื้นคืนสติมา และหากเราถามเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของยาสลบนี้ แพทย์ก็จะตอบเลี่ยงๆ ว่า มันสามารถละลายในนํ้ามันมะกอก (olive oil) ได้ดีอย่างน่าทึ่งกันเลยทีเดียว

ดังนั้นในยุคที่แพทย์ยังไม่รู้จักใช้ยาสลบแพทย์จึงได้ใช้ฝิ่นมอร์ฟีน แอลกอฮอล์ ก๊าซ nitrous oxide และการสะกดจิตในการบําบัดหรือขจัดความเจ็บปวดของคนไข้ก่อนจะลงมือผ่าตัดเช่นในปี พ.ศ. 2387 Sir Humphrey Davy ได้ทดลองใช้ก๊าซ nitrous oxide เป็นยาดมที่ทําให้คนไข้หมดสติ ส่วนทันตแพทย์ H.Wells ก็ได้เคยทดลองใช้ก๊าซชนิดนี้กับตนก่อนให้หมอถอนฟันและเขาก็ได้พบว่า เมื่อเขาฟื้นคืนสติ เขาไม่ได้รู้สึกเจ็บเพราะอาการถูกถอนฟันเลย

C. Long ก็เป็นแพทย์อีกท่านหนึ่งที่ได้เริ่มทดลองใช้ก๊าซอีเทอร์(ether) ในการผ่าตัดเนื้องอกที่คอคนไข้ โดยเขาให้คนไข้หายใจเอาก๊าซอีเทอร์เข้าอย่างต่อเนื่อง จนคนไข้หมดสติ และเขาได้พบว่าขณะผ่าตัดคนไข้ไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใด แต่ Long มิได้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เขาพบ ดังนั้นในวงการวิชาการจึงไม่มีใครรู้ว่าอีเทอร์สามารถทําให้คนสลบหมดสติได้

เรื่องนี้ถูกเขียนใน บทความยาสลบ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร